Dokumentacja szkoły - Szkoła Podstawowa w Wierzbnej, Wierzbna 2, 37-500 Jarosław

Idź do spisu treści

Menu główne:

Dla ucznia i rodzica


Statut (pobierz)
Regulamin dyżurów nauczycielskich (pobierz)
WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA (pobierz)
ZNISZCZONE / ZAGUBIONE PODRĘCZNIKI (pobierz)
Regulamin wypożyczania podręczników szkolnych (pobierz)
Plan promocji szkoły (pobierz)
Harmonogram zadań Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego (pobierz)
PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ(pobierz)
SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI(pobierz)
Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny(pobierz)

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego