Dyrektor szkoły – mgr Monika Łazarowicz – Drabik – język polski

Zastępca dyrektora – mgr Agnieszka Jedynak – fizyka, technika, informatyka, doradztwo zawodowe

NAUCZYCIELE

mgr Agnieszka Bąk – biblioteka, świetlica
mgr Łukasz Bednarz – język angielski
mgr Elżbieta Jamrozik – pedagog szkolny, nauczyciel wspomagający, rewalidacja, pedagog specjalny
mgr Paweł Drabik – wychowanie fizyczne, świetlica
mgr Tomasz Duda – edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Aleksandra Dudek – język niemiecki
mgr Dorota Dukacz – wychowanie fizyczne, edukacja wczesnoszkolna, świetlica
ks. mgr Wiesław Dziwik – religia
mgr Grzegorz Figiela – historia, WOS
mgr Ewa Hałajko – język polski, świetlica
mgr Agnieszka Kalwara – biologia, przyroda, geografia, chemia
mgr Marzena Paśkiewicz – Lubera – edukacja przedszkolna
Aleksandra Gilarska –  nauczyciel współorganizujący kształcenie, rewalidacja, świetlica
dr Karolina Mazur – język polski
mgr Monika Raróg – psycholog
mgr Elżbieta Siwoń – matematyka
mgr Monika Sopel – Stęchły – edukacja wczesnoszkolna , WDŻ, ZKK, świetlica
mgr Judyta Sosnowy – nauczyciel współorganizujący kształcenie, rewalidacja
mgr Katarzyna Stepaniak – język angielski, świetlica
mgr Jacek Szczupak – informatyka
mgr  inż. Angelika Tomaszek – plastyka, nauczyciel współorganizujący kształcenie
 mgr Barbara Trojniak – nauczyciel współorganizujący kształcenie, rewalidacja
mgr Wojciech Wołowiec – muzyka, świetlica
mgr Agnieszka Zagórska – edukacja wczesnoszkolna, świetlica
mgr Monika Zielińska – edukacja przedszkolna
mgr Barbara Złotnik – logopedia
 

PRACOWNICY ADMINISTRACJI

mgr Kwoka Małgorzata – sekretarz
mgr Paulina Jedynak – sekretarka

PRACOWNICY OBSŁUGI

Grzegorz Jamroży – woźny
Stanisława Folta – sprzątaczka
Anna Maciałek – sprzątaczka
Dorota Pańczak – sprzątaczka
Antonina Słomiany – sprzątaczka
 
 
SZKOŁA FILIALNA W TYWONI 

 mgr Katarzyna Bąk – wychowanie przedszkolne
mgr Natalia Bednarz – edukacja wczesnoszkolna
mgr Magdalena Radzyniak – język angielski
mgr Dariusz Styrna – religia

OBSŁUGA: Anna  Nalepa – sprzątaczka

SZKOŁA FILIALNA W OŻAŃSKU:

KIEROWNIK-  mgr Justyna Podolak – edukacja  wczesnoszkolna
mgr Iwona Perżyło – edukacja wczesnoszkolna
mgr Kinga Trojnar – edukacja  przedszkolna
mgr Katarzyna Stepaniak – język angielski
mgr Renata Szlachta – matematyka, informatyka

 

OBSŁUGA: Agata Warańska – sprzątaczka

POMOC NAUCZYCIELA

Małgorzata Wilk – Kalicka – Punkt Przedszkolny w Wierzbnej
Justyna Wyczawska – Oddział Przedszkolny w Ożańsku

Skip to content