W ostatnim tygodniu nauki uczniowie wzięli udział w działaniach zorganizowanych w ramach akcji „Szkoła bez przemocy”. Głównym celem przedsięwzięcia było zapobieganie przemocy rówieśniczej i eliminowanie zachowań agresywnych.

 Uczniowie naszej szkoły pokazali, że nie zgadzają się na agresję i przemoc w szkole. Wszystkie klasy uczestniczyły w zajęciach, w czasie których poznawali w jaki sposób można zapobiegać przemocy i reagować na jej przejawy. Całości towarzyszyła akcja plakatowa, której hasła propagowały: przyjaźń, życzliwość i wzajemną akceptację.

 Uczniowie również uczestniczyli w grach i zabawach na świeżym powietrzu, które sprzyjały integracji zespołów klasowych i wzmacniały prawidłowe relacje koleżeńskie.

Wychowawcy klas

Pedagog szkolny

Skip to content