DYREKTOR

mgr Ewa Hałajko– język polski

ZASTĘPCA DYREKTORA

mgr inż. Marek Jędrzejec – matematyka

NAUCZYCIELE

mgr Agnieszka Bąk – biblioteka

mgr Łukasz Bednarz – język angielski

mgr Monika Buk – pedagog szkolny, nauczyciel wspomagający, rewalidacja

mgr Paweł Drabik – wychowanie fizyczne

mgr Tomasz Duda – edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Dorota Dukacz – wychowanie fizyczne, edukacja wczesnoszkolna

  1. mgr Wiesław Dziwik – religia

mgr Justyna Hanasko-Kłak – nauczyciel wspomagający, edukacja wczesnoszkolna, rewalidacja

mgr Agnieszka Jedynak – fizyka, doradztwo zawodowe

mgr Agnieszka Kalwara – biologia, przyroda, geografia, chemia

mgr Monika Łazarowicz-Drabik – j. polski, edukacja wczesnoszkolna

dr Karolina Mazur – język polski, świetlica

mgr Dominika Niemczycka – logopeda, świetlica

mgr Marzena Paśkiewicz – Lubera – edukacja przedszkolna, ZKK

  1. mgr Maksymilian Lorens – religia

mgr Elżbieta Siwoń – matematyka, edukacja wczesnoszkolna, świetlica

mgr Monika Sopel – Stęchły – edukacja przedszkolna, WDŻ, ZKK

mgr Judyta Sosnowy – nauczyciel wspomagający, rewalidacja

mgr Katarzyna Stepaniak – język angielski

mgr Renata Szlachta – technika, edukacja informatyczna

mgr Jacek Szczupak –informatyka

mgr  Angelika Tomaszek – plastyka, nauczyciel wspomagający

mgr Wojciech Wołowiec – muzyka

mgr Dawid Warański – historia, WOS, świetlica

mgr Aleksandra Wywłoka – język niemiecki

mgr Agnieszka Zagórska – edukacja wczesnoszkolna, świetlica

 

 

 

 

PRACOWNICY ADMINISTRACJI

mgr Kwoka Małgorzata – sekretarz

 Zawada Bernadetta – sekretarka

PRACOWNICY OBSŁUGI:

Grzegorz Jamroży- woźny

Stanisława Folta – sprzątaczka

Anna Maciałek – sprzątaczka

Dorota Pańczak – sprzątaczka

Antonina Słomiany – sprzątaczka

SZKOŁA FILIALNA W TYWONI :

KIEROWNIK mgr Natalia Bednarz – edukacja wczesnoszkolna

mgr Magdalena Radzyniak – język angielski

mgr Agnieszka Gaweł – edukacja przedszkolna

mgr Katarzyna Bąk – wychowanie przedszkolne

mgr Iwona Jucha – świetlica

OBSŁUGA: Anna  Nalepa – sprzątaczka

SZKOŁA FILIALNA W OŻAŃSKU:

KIEROWNIK  mgr Justyna Podolak –edukacja  wczesnoszkolna

mgr Ewa  Raboł – edukacja przedszkolna

Daria Stopyra – edukacja  wczesnoszkolna

OBSŁUGA: Agata Warańska – sprzątaczka

POMOC NAUCZYCIELA: 

Małgorzata Wilk – Kalicka – Punkt Przedszkolny w Wierzbnej

Justyna Wyczawska – Oddział Przedszkolny w Ożańsku

PIELĘGNIARKA SZKOLNA 

Danuta Naspińska

Skip to content