Nasza szkolna stołówka jest zaopatrywana w smaczne i pożywne dania obiadowe, przygotowywane z najwyższej jakości produktów przez firmę kateringową
“RESTAURACJA KLASYCZNA”

Ze stołówki szkolnej mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy szkoły

Cena obiadu wynosi 12 zł

Dzieci z edukacji wczesnoszkolnej mają możliwość wykupienia połowy porcji za 6 zł

Chęć wykupienia obiadów zgłaszamy do SEKRETARIATU

Opłaty wnosimy do do SEKRETARIATU przed ostatnim dniem każdego miesiąca 

W razie nieobecności dziecka w szkole, można zrezygnować z obiadu, rezygnację zgłaszamy najpóźniej do godz. 8.00, wówczas obiady przechodzą na następny miesiąc, jeśli nie wpłynie rezygncja obiad przepada

Skip to content