Głównym celem akcji szkolnej pod hasłem  „Z kulturą Nam do twarzy” było rozpowszechnianie zasad kulturalnego zachowania w różnych sytuacjach dnia codziennego i promowanie zachowań bez przemocy.

Uczniowie klas 4-8 w ramach zajęć pedagogicznych wykonali rysunki oraz plakaty tematyczne. Wskazali na stosowne zachowania i postawy wobec innych, które sprzyjają budowaniu pozytywnych kontaktów międzyludzkich. Uczniowie w swoich pracach zachęcali do okazywania szacunku drugiemu człowiekowi oraz podkreślali ważność kulturalnego zachowania w każdym miejscu i sytuacji. 

 

 

Skip to content