Konkurs „Porozmawiajmy o uzależnieniach i AIDS”

dla uczniów klas VI-VIII szkoły podstawowej

 

W listopadzie bieżącego roku szkolnego uczniowie starszych klas przygotowali prace w ramach udziału w wojewódzkim konkursie plastycznym „Porozmawiajmy o uzależnieniach i AIDS” zorganizowanym przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Rzeszowie oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie. Konkurs skierowany był do uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych z terenu województwa podkarpackiego.

Podjęte przedsięwzięcie wpisuje się w działania środowiska szkolnego na rzecz zdrowia, a przede wszystkim kształtowania prawidłowych postaw i bezpiecznych zachowań, które mogą uchronić młodych ludzi przed sięganiem po używki i podejmowaniem zachowań ryzykownych.

W konkursie wzięli udział:

  • Uczniowie klasy VI: Julia Surmiak, Dawid Jarosz, Lena Ali, Weronika Wołoszyn
  • Uczniowie klasy VII: Diana Bat, Adam Szawan

Dziękujemy Uczniom za zaangażowanie i gratulujemy udziału w konkursie!

Cieszymy się z Waszego udziału w popularyzacji zdrowego i wolnego od używek trybu życia.

Monika Buk

Skip to content