W dniu 19 marca w naszej szkole odbył się konkurs recytatorski pt. „Ojczyzna w poezji” zorganizowany w ramach projektu pod nazwą „Mój Dom – Moja Ojczyzna”. W wydarzeniu wzięli udział uczniowie klas 5-8. Każdy z recytatorów zaprezentował wybrany przez siebie utwór poezji, który w wyjątkowy sposób odzwierciedlał piękno, historię lub wartości związane z Ojczyzną. Wśród prezentowanych tekstów znalazły się wiersze wielkich polskich poetów, takich jak Adam Mickiewicz czy Cyprian Kamil Norwid. Wszystkie występy były niezwykle wzruszające i inspirujące.

Jury, po naradach, dokonało wyboru laureatów konkursu.

Recytacje oceniane były w dwóch kategoriach wiekowych:

I kategoria – klasy 5-6

II kategoria – klasy 7-8

W I kategorii wiekowej zwyciężczynią została Monika Warańska z klasy 5, drugie miejsce zdobyła Martyna Kobietowska z klasy 5, trzecie miejsce przypadło Mai Mazurek również z klasy 5.

Przyznano dwa wyróżnienia: dla Julii Jedynak z klasy 6 oraz dla Katarzyny Szejnar z klasy 6.

W II kategorii wiekowej zwycięzcą został Dawid Jarosz z klasy 7, drugie miejsce przypadło Kacprowi Kalickiemu z klasy 8, a trzecie miejsce zdobyła Maria Bobruś z klasy 8.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom!

Skip to content