28 września podekscytowani i niezmiernie szczęśliwi uczniowie klasy czwartej  w obecności Dyrektor Centrum Usług Wspólnych – Pani Moniki Biskup – Wiśniowskiej, Pani Dyrektor Szkoły, Pani Wicedyrektor oraz wychowawcy uroczyście odebrali z rąk  Wójta Gminy Pawłosiów Pana Mariusza Reń sprzęt z programu „Laptop dla ucznia”. Ta inicjatywa ma na celu wsparcie dzieci i młodzieży w rozwoju kompetencji cyfrowych. Pan Wójt podkreślił ważność korzyści  komputera, bez którego nie sposób funkcjonować we współczesnym świecie, wykorzystującym w życiu codziennym technologie cyfrowe, życzył  aby sprzęt dobrze wspomagał edukację i zainteresowania uczniów.

Skip to content