8 września 2023 r. w Szkole Podstawowej w Wierzbnej odbyło się Narodowe Czytanie.  Akcja, której celem było  propagowanie czytelnictwa  wśród dzieci i młodzieży oraz rozwijanie ich zainteresowań czytelniczych. Tegoroczną lekturą było „ Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej. Książka, która opowiada  o dziedzictwie Powstania Styczniowego, o bohaterach Polakach, którzy walczyli o Polskę . Uczniowie naszej szkoły klasy IV- VIII włączyli się w akcję czytając pięknie i z zaangażowaniem fragmenty omawianej lektury. Najmłodsi uczniowie szkoły klasy I- III również mieli swój udział „w Narodowym Czytaniu”. Chętnie czytali i prezentowali książkę pt” Dziadek i niedźwiadek” autora Łukasza Wierzbickiego. Lekturę, która  przybliża nam losy bohaterów  Polaków  walczących w II wojny światowej . Akcja „ Narodowe Czytanie” przebiegało w miłym charakterze i  w  niezapomnianej atmosferze.

Do akcji włączyli się również  nauczyciele szkoły oraz Pani Dyrektor Monika Łazarowicz Drabik, której bardzo dziękujemy. 

D. Dukacz

A. Zagórska

M. Sopel – Stęchły

Skip to content