„Ślubuję być dobrym uczniem i kolegą,  dbać o dobre imię klasy i szkoły, uczyć się jak kochać Ojczyznę. Swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom” – tak ślubowali uczniowie klasy pierwszej Filialnej Szkoły w Ożańsku, 28 września2021r.

We wtorek 28 września w Filialnej Szkole w Ożańsku odbyło się Pasowanie na Ucznia. Uroczystość swą obecnością uświetnili goście: Wójt Gminy Pawłosiów Pan Mariusz Reń, Pani Dyrektor Ewa Hałajko, Ksiądz Proboszcz Wiesław Dziwik oraz Rodzice pierwszoklasistów. Uroczystość rozpoczęła się występem artystycznym, podczas którego wszystkie dzieci

z pierwszej klasy zaprezentowały swoje umiejętności wokalne oraz recytatorskie. Następnie pierwszoklasiści złożyli ślubowanie, po którym Pani Dyrektor dokonała aktu pasowania dzieci na uczniów szkoły. Pierwszaki już od tej pory oficjalnie zostały przyjęte do grona społeczności szkolnej. Każdy z uczniów otrzymał  Dyplom Pasowania na Ucznia, pierwszą w życiu legitymację szkolną oraz kuferek ze słodkościami, ufundowany przez Rodziców. Nasi goście Pan Wójt, Ksiądz Proboszcz oraz Pani Dyrektor, skierowali do dzieci wiele ciepłych słów

z życzeniami samych sukcesów w dalszej edukacji, podkreślając jednocześnie, że uczniowie oprócz swoich praw mają także obowiązki, które należy sumiennie wypełniać. Pierwszoklasiści zostali również obdarowani pamiątkowymi upominkami przez Pana Wójta oraz Księdza Proboszcza. O kolegach z pierwszej klasy pamiętała cała społeczność szkolna w Ożańsku, która również złożyła gratulacje i przekazała upominki nowym uczniom. Za wszystkie upominki serdecznie dziękujemy. Na zakończenie zostały zrobione pamiątkowe zdjęcia, a ten dzień na pewno pozostanie na długo w pamięci każdego pierwszaka.

Drodzy uczniowie klasy pierwszej, życzę Wam wspaniałych wyników w nauce oraz wzorowego zachowania!

                                                                                                             Justyna Podolak

Skip to content