11 października 2023 roku odbyła się w naszej szkole uroczystość PASOWANIA NA UCZNIA KLASY PIERWSZEJ. Jest to najważniejsze wydarzenie w życiu każdego dziecka rozpoczynającego naukę w szkole. Moment ważny nie tylko dla dzieci, ale także dla rodziców, którzy często wzruszeni przeżywają ze swoimi pociechami tę podniosłą chwilę. Uroczystość uświetnili swoją obecnością zaproszeni goście: Wójt Gminy Pawłosiów Pan Mariusz Reń , Sekretarz Gminy Pani Joanna Tomaszewska, Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Pawłosiowie Pani Monika Biskup – Wiśniowska oraz ks. Proboszcz Wiesław Dziwik. Podczas części artystycznej okazało się, że pierwszaczki pięknie recytują wiersze i śpiewają piosenki oraz bardzo dobrze zdały egzamin przeprowadzony przez Króla Ołówkosa Straszliwego i jego Gwardzistę.

Najważniejszą częścią uroczystości, na którą wszyscy czekali z ogromną niecierpliwością było uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły oraz pasowanie ołówkiem przez Panią Dyrektor Monikę Łazarowicz – Drabik. Pierwszoklasiści przyrzekli, że będą pilnie się uczyć, sumiennie wypełniać obowiązki ucznia, pomagać kolegom i koleżankom, będą dbać o dobre imię naszej szkoły, przysparzać dumy nauczycielom i rodzicom oraz kochać swoja Ojczyznę. Po uroczystym ślubowaniu Pan Wójt wręczył pierwszakom pamiątkowe dyplomy, potwierdzające przynależność do społeczności szkolnej i edukacyjne upominki. Do dzieci zwrócił się także ks. Proboszcz oddając wszystkich uczniów klasy I opiece Anioła Stróża, a Pani Dyrektor i Pani Wicedyrektor zadbały o kolorowe doposażenie szkolnego plecaka. Z gratulacjami dla pierwszaków pospieszyła także brać uczniowska i nauczyciele, a rodzice obdarowali swoje pociechy słodkimi kuferkami i wspaniałym tortem. Był to dzień pełen niezapomnianych wrażeń.

Skip to content