Dnia 22 czerwca miało miejsce uroczyste pożegnanie szkoły przez ósmoklasistów. Obecni byli rodzice, nauczyciele i cała społeczność szkolna. Tradycyjnie najpierw odbyło się przekazanie sztandaru klasie siódmej, następnie uczniowie klasy siódmej pożegnali swoich starszych kolegów i koleżanki. Ósmoklasiści przedstawili program artystyczny dziękując w nim za naukę, opiekę i wychowanie. Pamięcią wrócili do lat najmłodszych. Pani Dyrektor przekazała ósmoklasistom życzenia, słowa wsparcia, podziękowania za trud i wysiłek włożony w wyniki w nauce i zachowaniu, doceniając ważną rolę nauczycieli i rodziców. Program pożegnalny był pełen wzruszeń.

      Wszystkim absolwentom naszej szkoły życzymy udanych wakacji i spełnienia marzeń.

Wychowawca klasy 8

Skip to content