Wzorem lat ubiegłych nasza szkoła włączyła się w akcję „Sprzątanie świata”. Celem akcji było budowanie świadomości ekologicznej, nauka selektywnej zbiórki odpadów, kształtowanie nawyków ekologicznych oraz działanie na rzecz ochrony środowiska. 28 września 2022 dzieci wyposażone w rękawiczki wraz z nauczycielami sprzątały teren wokół szkoły oraz najbliższą okolicę. Taka akcja jest dowodem na to, że lubimy wspólnie działać.

 

Skip to content