29 września 2021 odbyła się w naszej szkole uroczystość poświęcona uczniom klasy pierwszej. W tym dniu pierwszoklasiści  oficjalnie zostali przyjęci do grona społeczności szkolnej. Pani Dyrektor Ewa Hałajko powitała zaproszonych gości Wójta Gminy Pawłosiów Pana Marusza Reń, Księdza Wiesława Dziwika, Wicedyrektora Szkoły Pana Marka Jędrzejca oraz Rodziców uczniów klasy pierwszej. Następnie oddała głos dzieciom, które z  tremą

i zdenerwowaniem stanęły przed publicznością. W scenerii bajkowej „ Lot rakietą i balonem po wiedzę do odległej krainy”. uczniowie na wesoło prezentowali swoje aktorskie umiejętności.

Następnie przed pocztem sztandarowym uczniowie klasy pierwszej ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania Pani Dyrektor dokonała Pasowania na Ucznia dotykając piórem ramion pierwszoklasistów.

Każde z dzieci otrzymało Dyplom Pasowania na Ucznia, kuferek ze słodkościami ufundowany przez  Rodziców oraz piękne upominki od Pana Wójta i Księdza Proboszcza.

Za upominki uczniowie serdecznie dziękują. Na zakończenie uroczystości zostały zrobione pamiątkowe zdjęcia, aby dzień ten na długo został w pamięci uczniów i mile był wspominany przez długie lata.

                                                                                                                           Dorota Dukacz

Skip to content