W klasach III–VIII odbyły się warsztaty z zakresu profilaktyki prowadzone przez pracowników z Centrum Szkoleniowo-Terapeutycznego „Self” w Rzeszowie.

Działania profilaktyczne prowadzone wśród uczniów miały na celu rozwijanie kompetencji emocjonalno-społecznych, przeciwdziałanie agresji i przemocy, zapobieganie uzależnieniom oraz psychoedukację w obszarze dbania o zdrowie psychiczne.

Temat warsztatów dostosowany był do potrzeb każdej klasy i wynikał z dokonanej analizy diagnozy wśród uczniów, rodziców i nauczycieli przeprowadzonej w czerwcu 2022 roku.

Warsztaty zostały sfinansowane z funduszy przekazanych na działania profilaktyczne w szkole przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pawłosiowie.

Zespół  ds. Profilaktyki

Skip to content