„Przychodzisz do nas jako Apostoł XXI wieku, który wezwanie Chrystusa-Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię– uczynił treścią swojego życia. Słowa te przywiodły Cię dzisiaj do nas, do dzieci które kochają Jezusa i chcą Go coraz lepiej poznać” – to słowa, którymi  uczniowie  powitali w progach naszej szkoły 9 marca 2020 roku, Jego Ekscelencję Ks. Biskupa Stanisława Jamrozka.

Uroczystość  spotkania otworzyła Pani Dyrektor Ewa Hałajko , serdecznie witając czcigodnego gościa w imieniu całej społeczności szkolnej. Następnie słowa powitania wygłosili uczniowie wręczając Ks. Biskupowi kwiaty.

Po oficjalnym powitaniu nastąpiła krótka część artystyczna, w której zaprezentowane zostały liczne talenty uczniów naszej szkoły. Były wiersze, piosenki,gra na instrumentach oraz inscenizacjaprzedstawiająca powierzenie przez Pana Jezusa misji pasterskiej św. Piotrowi. Uczniowie zapewnili również Księdza Biskupa jak ważna jest dla nich wiara, wartości chrześcijańskie oraz życie w społeczności szkolnej zgodne z nimi.

Po zakończeniu programu artystycznego Ksiądz Biskup skierował do wszystkich zebranych swoje słowo, dziękując wszystkim obecnym za gościnne przyjęcie i chwaląc talenty młodzieży.
Jego Ekscelencja mówił też o niezwykle ważnym znaczeniu modlitwy w życiu chrześcijanina, gdyż podczas niej jest budowana i rozwijana przyjaźń z Bogiem. Równocześnieprzypomniał uczniom o spełnianiu dobrych uczynków, pomaganiu rodzicom.

Na koniec wszyscy odmówili modlitwę, a Ksiądz Biskup udzielił obecnym pasterskiego błogosławieństwa.

Agnieszka Bąk

Justyna Podolak

Skip to content