21 listopada obchodziliśmy Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień czyli dzień dobrych uczynków i pozytywnych emocji. Z tej okazji w naszej szkole podjęte zostały działania zachęcające do okazywania sobie na co dzień  szacunku, serdeczności, uśmiechu, mówienia miłych słów i niesienia bezinteresownej pomocy.

Przygotowując się do obchodów dnia życzliwości w szkole został zorganizowany challenge. Uczniowie przez 2 tygodnie podczas przerw międzylekcyjnych tworzyli „Anioła życzliwości”. Gromadząc się wokół przygotowanych symbolicznych skrzydeł,  zawieszali piórka, na których zapisane były ich dobre uczynki spełniane wobec koleżanek, kolegów, nauczycieli, rodziców, rodzeństwa i innych osób. Istotnym elementem przygotowań było także wykonanie przez uczniów tematycznych plakatów i rysunków oraz ozdobienie nimi szkolnych korytarzy.

W dniu życzliwości, który w naszej szkole obchodziliśmy 25 listopada dużo się działo. Tego dnia wyrażaliśmy życzliwość na wiele sposobów. Obdarowywaliśmy się miłym słowem, pisaliśmy pozdrowienia wyrażające życzliwość i sympatię, uczestniczyliśmy w zabawach grupowych, miedzy innymi: „Nić porozumienia” czy „Prześlij wiadomość”. Innym sposobem okazywania sobie życzliwości, którego uczyliśmy się w tym dniu, były miłe słowa wyrażane względem rówieśników przy użyciu gestów i języka migowego. Ważną częścią obchodów tego święta było wspólne angażowanie się uczniów i nauczycieli w tworzenie łańcucha życzliwości. Tego dnia także oglądaliśmy inspirujący filmik o życzliwości oraz podziwialiśmy plakaty tworzone przez uczniów starszych klas, które zachęcały nas do bycia życzliwym i dobrym na co dzień. Nie zabrakło też chwil radości związanych z robieniem zdjęć w fotobudce czy zdjęć grupowych z „Aniołem życzliwości”.

Wielu spośród nas tego dnia miało okazję się przekonać, że życzliwość czyni nas szczęśliwszymi i że nic nie kosztuje – wystarczy zwyczajnie się uśmiechnąć i być uprzejmym dla innych.

Prawdziwej życzliwości nie trzeba specjalnie się uczyć, nie można jej kupić, ale można ją okazywać na co dzień, a przede wszystkim można jej doświadczać.

Postarajmy się, aby każdy nasz dzień był pełen życzliwości i pozytywnych emocji.

Monika Buk

Angelika Tomaszek

Skip to content