W dniach 1-12 grudnia odbyła się na terenie szkoły zbiórka darów dla Polaków przebywających na Ukrainie, którzy znoszą trudny czas trwającej tam wojny. Zbieraliśmy produkty spożywcze i potrzebne artykuły. Zebrane dary trafią w okresie przedświątecznym do naszych rodaków na Ukrainie, a głównie do osób starszych, samotnych, często także niepełnosprawnych, z bardzo niskim dochodem w postaci  emerytury, którym trudno jest przeżyć święta, zwłaszcza teraz w okresie wojennym.

Akcja „Polakom na Ukrainie” została zorganizowana przez Wojewodę Podkarpackiego wspólnie z Polskim Towarzystwem Walki z Kalectwem przy wsparciu Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

Serdecznie dziękujemy za pomoc i serce okazane wobec potrzebujących oraz poczucie jedności i wspólnoty z Polakami przebywającymi poza granicami naszego kraju.

Monika Buk

Skip to content