DYREKTOR
mgr Ewa Hałajko– język polski
 
ZASTĘPCA DYREKTORA
mgr inż. Marek Jędrzejec – matematyka

NAUCZYCIELE
mgr Agnieszka Bąk – biblioteka
mgr Łukasz Bednarz – język angielski
mgr Monika Buk – pedagog szkolny, nauczyciel wspomagający, rewalidacja
mgr Paweł Drabik – wychowanie fizyczne
mgr Tomasz Duda – edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Dorota Dukacz – wychowanie fizyczne, edukacja wczesnoszkolna
ks. mgr Wiesław Dziwik – religia
mgr Justyna Hanasko-Kłak – nauczyciel wspomagający, edukacja wczesnoszkolna, rewalidacja
mgr Agnieszka Jedynak – fizyka, doradztwo zawodowe
mgr Agnieszka Kalwara – biologia, przyroda, geografia, chemia
mgr Monika Łazarowicz-Drabik – j. polski, edukacja wczesnoszkolna
dr Karolina Mazur – język polski, świetlica
mgr Dominika Niemczycka – logopeda, świetlica
mgr Marzena Paśkiewicz – Lubera – edukacja przedszkolna, ZKK
ks. mgr Maksymilian Lorens – religia
mgr Elżbieta Siwoń – matematyka, edukacja wczesnoszkolna, świetlica
mgr Monika Sopel – Stęchły – edukacja przedszkolna, WDŻ, ZKK
mgr Judyta Sosnowy – nauczyciel wspomagający, rewalidacja
mgr Katarzyna Stepaniak – język angielski
mgr Renata Szlachta – technika, edukacja informatyczna
mgr Jacek Szczupak –informatyka
mgr  Angelika Tomaszek – plastyka, nauczyciel wspomagający
mgr Wojciech Wołowiec – muzyka
mgr Dawid Warański – historia, WOS, świetlica
mgr Aleksandra Wywłoka – język niemiecki
mgr Agnieszka Zagórska – edukacja wczesnoszkolna, świetlica
 

PRACOWNICY ADMINISTRACJI
mgr Kwoka Małgorzata – sekretarz
Zawada Bernadetta – sekretarka

PRACOWNICY OBSŁUGI:
Grzegorz Jamroży- woźny
Stanisława Folta – sprzątaczka
Anna Maciałek – sprzątaczka
Dorota Pańczak – sprzątaczka
Antonina Słomiany – sprzątaczka
 
 
SZKOŁA FILIALNA W TYWONI :
KIEROWNIK mgr Natalia Bednarz – edukacja wczesnoszkolna
mgr Magdalena Radzyniak – język angielski
mgr Agnieszka Gaweł – edukacja przedszkolna
mgr Katarzyna Bąk – wychowanie przedszkolne
mgr Iwona Jucha – świetlica
 
OBSŁUGA: Anna  Nalepa – sprzątaczka
SZKOŁA FILIALNA W OŻAŃSKU:
KIEROWNIK  mgr Justyna Podolak –edukacja  wczesnoszkolna
mgr Ewa  Raboł – edukacja przedszkolna
Daria Stopyra – edukacja  wczesnoszkolna
OBSŁUGA: Agata Warańska – sprzątaczka

POMOC NAUCZYCIELA: 
Małgorzata Wilk – Kalicka – Punkt Przedszkolny w Wierzbnej
Justyna Wyczawska – Oddział Przedszkolny w Ożańsku
 
PIELĘGNIARKA SZKOLNA 
Danuta Naspińska

Skip to content