DYREKTOR

mgr Ewa Hałajko– język polski

ZASTĘPCA DYREKTORA

mgr inż. Marek Jędrzejec – matematyka

NAUCZYCIELE

mgr Agnieszka Bąk – biblioteka, świetlica

mgr Łukasz Bednarz – język angielski

mgr Monika Buk – pedagog szkolny, nauczyciel wspomagający

mgr Paweł Drabik – wychowanie fizyczne

mgr Dorota Dukacz – wychowanie fizyczne, edukacja wczesnoszkolna

mgr Katarzyna Gołaszewska – język niemiecki

  1. mgr Wiesław Dziwik – religia

mgr Agnieszka Jedynak – fizyka, doradztwo zawodowe

mgr Agnieszka Kalwara – biologia, przyroda, geografia, chemia

mgr Monika Łazarowicz Drabik – j. polski, edukacja wczesnoszkolna

dr Karolina Mazur – język polski, świetlica

mgr Dominika Niemczycka – logopeda

mgr Marzena Paśkiewicz – Lubera – edukacja przedszkolna

 mgr Justyna Podolak – biologia, chemia, edukacja  wczesnoszkolna

  1. mgr Piotr Przeszłowski – religia

mgr Elżbieta Siwoń – matematyka, edukacja wczesnoszkolna

mgr Monika Sopel – Stęchły – edukacja przedszkolna, WDŻ

mgr Judyta Sosnowy – nauczyciel wspomagający, edukacja wczesnoszkolna

mgr Agata Sroka – wychowanie przedszkolne

mgr Katarzyna Stepaniak – język angielski

mgr Renata Szlachta – technika, informatyka

mgr Jacek Szczupak –informatyka

mgr  Angelika Tomaszek – plastyka, nauczyciel wspomagający

mgr Wojciech Wołowiec – muzyka

mgr Dawid Warański – historia, WOS, świetlica

mgr Agnieszka Zagórska – edukacja wczesnoszkolna

PRACOWNICY ADMINISTRACJI

mgr Kwoka Małgorzata – sekretarz

 Zawada Bernadetta – sekretarka

PRACOWNICY OBSŁUGI:

Józef Folta – konserwator

Grzegorz Jamroży- woźny

Stanisława Folta – sprzątaczka

Anna Maciałek – sprzątaczka

Dorota Pańczak – sprzątaczka

Antonina Słomiany – sprzątaczka

SZKOŁA FILIALNA W TYWONI :

KIEROWNIK mgr Natalia Bednarz – edukacja wczesnoszkolna

mgr Magdalena Radzyniak – język angielski

mgr Agnieszka Gaweł – edukacja przedszkolna

 

OBSŁUGA: Anna  Nalepa – sprzątaczka

SZKOŁA FILIALNA W OŻAŃSKU:

KIEROWNIK mgr Bogumiła  Fleszar – edukacja wczesnoszkolna

mgr Ewa  Raboł – edukacja wczesnoszkolna

Daria Stopyra – edukacja przedszkolna

OBSŁUGA: Agata Warańska – sprzątaczka

POMOC NAUCZYCIELA: 

Edyta Kordas – Punkt Przedszkolny w Wierzbnej

mgr Iwona Jucha – Oddział Przedszkolny w Wierzbnej

Magdalena Kłos – Oddział Przedszkolny w Ożańsku

PIELĘGNIARKA SZKOLNA 

Danuta Naspińska