Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

 

 

Lp. Zdarzenie  Termin
1. Rozpoczęcie roku szkolnego   04.09.2023
 2.  I semestr  04.09.2023 – 31.01.2024
 3.  II semestr  1.02.2023 – 23.06.2024
 4.  Przerwa świąteczna – zimowa  23.12.2022 – 31.12.2024
 5.  Ferie zimowe  29.01.2024 – 11.02.2024
 6.  Przerwa świąteczna – wiosenna  28.03.2024 – 2.04.2024 
 7.  Dni ustawowo wolne

 01.11.2023

11.11.2023

06.01.2024

01.05.2024

03.05.2024

30.05.2024

 8.  Dni wolne od zajęć z puli dyrektora szkoły

 2.01.2024

29.04.2024

30.04.2024

2.05.2024

14 – 16.05.2024 (egzamin kl. 8 – wolne dla uczniów
klas 1-7)

30.05.2024

 9.  Wystawianie ocen

 I semestr

19.12.2023 – zagrożenie oceną niedostateczną

22.12.2023 – oceny proponowane

19.01.2024 – oceny końcowe

II semestr

20.05.2024 – zagrożenie oceną niedostateczną

14.06.2024 – oceny końcowe

 10.  Zakończenie roku szkolnego  21.06.2024 r. 

Skip to content