„SZUKANIE POMOCY JEST OZNAKĄ SIŁY, NIE SŁABOŚCI”

NAUCZYCIELE SPECJALIŚCI

PSYCHOLOG:  MONIKA RARÓG

PEDAGOG SZKOLNY/ PEDAGOG SPECJALNY:  MONIKA BUK

 LOGOPEDA:  BARBARA ZŁOTNIK

ZAJĘCIA KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNE: MONIKA SOPEL – STĘCHŁY

DORADZTWO ZAWODOWE: AGNIESZKA JEDYNAK

 

DRODZY UCZNIOWIE I RODZICE!

  • możemy Wam pomóc przemyśleć różne sprawy 
  • możemy wspólnie opracować sposoby naprawy sytuacji 
  • możemy wspólnie opracować taki sposób działania, który będzie dla Was zadawalający

Ze specjalistami można się kontaktować w godzinach dostępności oraz przez dziennik elektroniczny Librus

Miejsce Nauczycieli Specjalistów znajduje się na styku społeczności uczniów, nauczycieli i rodziców. Obserwując życie szkolne, konflikty i różnice interesów pełnią oni rolę zarówno wspomagającą jak i wspierającą (wspomagają, czyli pomagają /współuczestniczą w działaniu, wspierają, czyli towarzyszą i motywują). Nauczyciele Specjaliści są obiektywnymi rzecznikami praw ucznia, wspierają racjonalne rozwiązania trudności szkolnych i problemów osobistych, ukazują możliwości budowania pozytywnych więzi. Nauczyciele Specjaliści nie zastępują rodziców ani wychowawców, ale wspomagają ich w udzielaniu pomocy, korzystając ze współpracy instytucji wspierających szkołę i rodzinę. Specjaliści niosą profesjonalną pomoc uczniom, gdy borykają się z problemami w nauce, gdy ktoś stosuje wobec nich przemoc. 

Kto może się zgłosić?

Uczeń, gdy:

  • ma trudności w szkole z nauką lub w kontaktach z rówieśnikami;
  • nie czuje się w szkole bezpiecznie (jest zastraszany lub dyskryminowany);
  • w jego domu rodzinnym dzieje się coś, co utrudnia mu dobre funkcjonowanie;

Rodzic, gdy:

  • nie radzi sobie z dzieckiem w domu lub zauważa negatywne przejawy jego zachowania;
  • chciałby lepiej zrozumieć swoje dziecko.

Nauczyciel, gdy:

  • doświadcza trudności z uczniem lub zauważa konflikt między uczniami w klasie;
  • szuka nowych form wsparcia w pracy wychowawczej.

Skip to content