Uczniowie naszej szkoły po raz trzeci włączyli się w świąteczną akcję „Mukojajko” organizowaną na rzecz Fundacji Pomocy Chorym na Mukowiscydozę Mukohelp w Jarosławiu. Przygotowywali ozdoby świąteczne, które wręczone zostaną darczyńcom w podziękowaniu za przekazywane datki w czasie zbiórki, w dniu10 kwietnia. Zebrane pieniądze przeznaczone będą na zakup leków i sprzętu do rehabilitacji dla podopiecznych placówki.

Serdecznie dziękujemy uczniom za włączenie się do akcji i wsparcie inicjatywy Fundacji.

M. Buk

Skip to content