W ramach działań profilaktyczno-wychowawczych realizowanych w naszej szkole odbyła się akcja szkolna, której celem było zwiększenie świadomości zagrożeń jakie niosą ze sobą używki: alkohol, papierosy, dopalacze i narkotyki. 

Uczniowie klas IV-VIII podczas zajęć zgłębiali wiedzę o szkodliwości używek, poznawali związane z nimi konsekwencje w kontekście zdrowotnym, społecznym, jak i prawnym. Przygotowali prace plastyczne i plakaty o tematyce profilaktycznej promując tym samym zdrowy, aktywny tryb życia, wolny od nałogów i uzależnień.

Dziękujemy uczniom za zaangażowanie we współtworzeniu powyższych działań.  Równocześnie gratulujemy uczennicom klasy VII – Marii Bobruś, Wiktorii Rząsie i Wiktorii Wojnar, które wzięły udział w konkursie plastycznym na plakat z hasłem antytytoniowym 2022/2023. Celem konkursu było promowanie zdrowego stylu życia oraz środowiska wolnego od dymu tytoniowego. Konkurs zorganizowany został przez Wojewódzką Stacje Sanitarno-Epidemiologiczną w Rzeszowie.

Skip to content