Dzieci uczestniczą w ruchu drogowym praktycznie  już od najmłodszych lat. Zatem należy przygotować je do bezpiecznego zachowania, tak aby unikały zagrożenia i nie powodowały go swoim zachowaniem. Należy  pamiętać, że dzieci są jedną z najbardziej zagrożonych grup uczestników ruchu drogowego. Zapewnienie im bezpieczeństwa możliwe jest tylko przy wspólnym działaniu rodziców i szkoły. Dlatego też w naszym przedszkolu uczymy najmłodszych  odpowiedzialności za życie i zdrowie własne, ale także za życie i zdrowie innych uczestników ruchu drogowego.

Ewa Raboł

Skip to content