Babcia i Dziadek to bardzo ważne osoby w życiu każdego dziecka, w podzięce za ich wielkie serce przedszkolaki zaprezentowały program artystyczny podczas uroczystego spotkania które odbyło się w naszej szkole. Pan  Wicedyrektor Marek  Jędrzejec ciepłymi słowami przywitał szanownych gości, składając im serdeczne życzenia. Seniorzy mogli podziwiać umiejętności swych wnuków prezentujących wiersze, piosenki i tańce. Mali artyści z dużym przejęciem i zaangażowaniem odtwarzali swoje role. W ten sposób mogli podziękować za trud włożony w ich wychowanie. Wszędzie słychać było gromkie „Sto lat”, które wzruszało gości.

                       mgr Monika Sopel-Stęchły

                               mgr Agata Sroka

Skip to content