22 stycznia w naszej szkole odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście: Babcie, Dziadkowie, dyrektor szkoły Pani Monika Łazarowicz – Drabik, wicedyrektor szkoły Pani Agnieszka Jedynak, ksiądz proboszcz Dariusz Styrna, radny Gminy Pawłosiów Pan Grzegorz Misiąg oraz Rodzice dzieci.
Babcia i Dziadek to bardzo ważne osoby w życiu każdego dziecka. W podzięce za Ich wielkie serce i trud włożony w wychowanie wnuków, przedszkolaki oraz uczniowie z klasy I przedstawiły kabaretowy program artystyczny oraz zaśpiewali piosenki i zatańczyli. Po programie artystycznym wnuki obdarowali swoje Babcie i Dziadków własnoręcznie wykonanymi upominkami oraz zrobiono pamiątkowe zdjęcia.
Następnie Rodziace zaprosili wszystkich gości na słodki poczęstunek.
Skip to content