Podobnie jak w ubiegłym roku, po feriach zimowych odbył się konkurs „Mistrz Słówek Junior”  z języka angielskiego, w którym udział wzięli uczniowie klasy 3. Celem konkursu było poszerzenie i utrwalenie poznanego słownictwa, motywowanie uczniów do samodzielnej nauki oraz rozwijanie wśród nich zainteresowania językiem angielskim. Klasa 3 prezentowała swoją wiedzę z zakresu liczebników 1-100, nazw ubrań, dyscyplin sportowych, form spędzania czasu wolnego, symptomów chorób, nazw potraw i produktów spożywczych i zwierząt. Uczestnicy wykazali się wysokim poziomem zaangażowania i przygotowania do konkursu. 

Tytuł „Mistrza Słówek” zdobył ponownie Konrad Dobrowolski. Zwycięzca otrzymał pamiątkowy medal, a uczniowie na II i III miejscu dyplomy i nagrody książkowe.
Laureatowi składam gratulacje, a uczestnikom dziękuję za udział w tegorocznym konkursie.

Skip to content