UWAGA KONKURS

Z A P R A S Z AMY

Uczniów klas VI, VII oraz VIII
Szkoły Podstawowej w Cieszacinie Wielkim, Zespołu Szkół w Pawłosiowie
oraz Szkoły Podstawowej w Wierzbnej,


do udziału w konkursie czytelniczo-medialnym

organizowanym
w ramach   
                                                                                   

„NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA” 

REALIZOWANEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KS. JANA RADOCHOŃSKIEGO
W WIERZBNEJ

1. Cele konkursu:

  1.  

– popularyzowanie czytelnictwa wśród uczniów szkoły podstawowej

  poznanie tekstów nowel: Dobrej pani Elizy Orzeszkowej; Dymu – Marii Konopnickiej, Katarynki – Bolesława Prusa oraz  Sachema  Henryka Sienkiewicza

  1. Rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem,
  2. Integrowanie uczniów szkół w gminie Pawłosiów poprzez wspólną zabawę i rywalizację.

2. Zakres tematyczny konkursu :
– znajomość całości tekstów wybranych nowel: Dobrej pani Elizy Orzeszkowej; Dymu – Marii Konopnickiej, Katarynki – Bolesława Prusa oraz  Sachema  Henryka Sienkiewicza 

– znajomość najważniejszych faktów z biografii Elizy Orzeszkowej, Marii Konopnickiej, Bolesława Prusa i Henryka Sienkiewicza

3. Przebieg konkursu:.
Indywidualny test pisemny dotyczący szczegółowej znajomości treści zaproponowanych nowel i najważniejszych faktów z życia autorów nowel – pytania zamknięte i testowe. Czas trwania testu 100 minut.

4.Termin konkursu: 12 XI 2019

Zgłoszenia udziału w konkursie przyjmowane są do 20 X  2019 roku u nauczycieli polonistów lub w bibliotece szkolnej w swojej placówce.

5.Nagrody:
Organizatorzy przygotowują nagrody za I, II i III miejsce oraz okolicznościowe dyplomy dla wszystkich uczestników.

Wszelkich informacji udzielają: pani Karolina Mazur i pani Agnieszka Bąk.

Skip to content