Przedszkolaki

Klasa I 

Edukacja polonistyczna 

 1. „Elementarz odkrywców”- „Dzień odkrywców”- Proszę uzupełnić ćwiczenia do strony 60 (rozdziałKolory wiosny).
 2. „Elementarz odkrywców”-ćwiczenia, część 3 (do strony 58).

3.Podręcznik-czytanie  nowych i utrwalanie wcześniej poznanych  tekstów.

Edukacja matematyczna

„Elementarz odkrywców” ćwiczenia z matematyki część 2, proszę uzupełnić do strony 28.

Systematycznie ćwiczyć i doskonalić

dodawanie i odejmowanie w zakresie 15,

wskazywać pełne godziny na zegarze,

dokonywać obliczeń  pieniężnych.

Klasa II

Tydzień I

Elementarz odkrywców – podręcznik cz.3

E. str.38- 44-  czytanie głośne

 E. str. 45 – tabelkę i zad.2 proszę przepisać do zeszytu.

(Temat: Zaułek słówek- przecinek.)

Elementarz odkrywców – ćwiczenia cz.3

Ćw: str. 48 – 57

 

Tydzień II

Elementarz odkrywców – podręcznik cz.3

E. str.46,48 –  czytanie głośne

E. str.50 – opis przebiśniegu proszę przepisać do zeszytu.

( Temat: Opisujemy kwiaty.)

E. str. 51,53-54 – czytanie głośne

E. str.52 –  zad.1 proszę przepisać zdania do zeszytu.

( Temat: Zaułek sówek – rozwijamy zdania.)

E. str. 56 – czytanie głośne

Proszę przepisać do zeszytu jedną zwrotkę wiersza i poprawić literki  na zielono.

( Temat: Potyczki ortograficzne. Inaczej piszę niż słyszę.)

 Elementarz odkrywców – ćwiczenia cz.3      Ćw: str. 58,60,62-65

 

Zagadnienia z edukacji przyrodniczej 

 

Tydzień   I i II

Elementarz odkrywców – podręcznik cz.3

E. str.47,49 –  czytanie głośne

Proszę napisać do zeszytu „ Ptaki, które przylatują do nas  na wiosnę”.

„Kwiaty, które zakwitają wiosną”.

( Temat: Wiosna w świecie zwierząt i roślin.”)

Elementarz odkrywców – ćwiczenia cz.3

 Ćw: str. 59,61 

Z edukacji plastyczno- technicznej

 

Proszę  o wykonanie rysunku  pt” Łąka pełna kwiatów  na wiosnę”

 

MATEMATYKA

Powtórzyć:  dodawanie, odejmowanie, mnożenie  w zakresie 30. Wyćwiczyć biegłą umiejętność.

Ćwiczenia str. 21-23

ZADANIA DLA UCZNIÓW Z KL. 8 I 7, KTÓRZY ZAKFALIFIKOWALI SIĘ NA FINAŁ POWIATOWEGO TURNIEJU POTYCZKI MATEMATYCZNO- EKONOMICZNE arkusz z zadaniami(1)

Klasa III

 • Zapowiedziany na 19 marca test z Wielkiej Ligi Czytelników z książki „Nowe przygody skarpetek” Justyny Bednarek odbędzie się w późniejszym terminie. Zachęcam do dokładnegoczytania lektury lub słuchania tekstu czytanego przez rodziców.
 • Proszę napisać własne opowiadanie o nowej przygodzie skarpetek uwzględniając trójczłonową budowę opowiadania. Zadanie może być wykonane tradycyjnie lub napisane na komputerze.
 • Proszę wykonać do opowiadania ilustrację w formacie A-4 lub stworzyć rysunek na komputerze:)
 • Proszę ułożyć i rozwiązać dwa zadania tekstowe związane z treścią książki.
 • Będziemy komunikować się przez FB, dlatego proszę o przesłanie wszystkich zadań do oceny na Messenger’a.

Klasa IV

Język angielski

rozmawiamy o zainteresowaniach: podręcznik s. 76, ćwiczenia s. 74,

czas present simple (teraźniejszy prosty) – pytania i krótkie odpowiedzi: podręcznik s. 77, ćwiczenia s. 75,

piszemy wiadomość e-mail do kolegi/koleżanki z którymi chcemy nawiązać kontakt s. 77.

Przyroda 

 1. Przeczytaj rozdział z podręcznika str. 147 – 150.
 2. Wyszukaj w dodatkowych źródłach informacji oraz zapisz własnymi zdaniami w zeszycie, co to są kanały śródlądowe. Podaj przykład takiego kanału występującego w Polsce. Napisz jak kanały śródlądowe są wykorzystywane. Twoja notatka powinna składać się z co najmniej czterech zdań.

Język polski 

1.Przeczytaj tekst „Kryształowa kula”-str.214-podr.-wykonaj polecenia do tekstu( pisemnie w zeszycie – str.217, 1-5,)

2.Zeszyt ćwiczeń str. 72-74. Przepisz do zeszytu „Nową wiadomość”(str. 239 i 240) podr. i naucz się zasad pisowni wyrazów z „ch” i „h”.

3.Wykonaj zadania w zeszycie- str.241-podr. ćw. 7,8,9,

4.Przygotuj się na dyktando.

5.Pamiętaj  o zapowiedzianej lekturze.

Wszystkie zadania będą sprawdzone i ocenione. Powodzenia.

Historia

 1. Powtórz i utrwal wiadomości z rozdziału III: Wojny i upadek Rzeczpospolitej.
 2. Uzupełnij zeszyt ćwiczeń do końca rozdziału III.
 3. W zeszycie przedmiotowym wykonaj podsumowanie – test (podręcznik str. 110.) i ćwiczenie 5 ( podręcznik str. 103)

MATEMATYKA

Powtórzyć:

– działania pisemne (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie),

– cechy podzielności liczb,

– figury geometryczne

Klasa V

Język angielski

Podręcznik:

 – str. 71  zad. 1 – uporządkuj słowa w trzech kategoriach i przepisz je do zeszytu;

 – str. 71  zad. 4 – opisz w trzech, czterech zdaniach swoją ulubioną formę rozrywki;

– str. 72  zad. 1  – przeczytaj tekst

–  str. 72  zad. 2 –  zadecyduj, które zdania są prawdziwe, a które fałszywe na podstawie tekstu,        popraw zdania fałszywe i zapisz je w zeszycie;

–  str. 72  zad. 3 –  uzupełnij zdania i zapisz je w zeszycie;

Ćwiczenia:

 – str. 66

–  str. 67

–  str. 68 – wybierz 8 słówek ze słowniczka i napisz zdania z tymi słówkami w zeszycie

Biologia 

 1. Przeczytaj z podręcznika rozdział „Liść – wytwórnia pokarmu” (str. 106 – 109).
 2. Naucz się odpowiadać na pytania:
  Jakie funkcje pełni liść?
  b. Jak zbudowany jest liść?
  c. Czym różni się liść pojedynczy od liścia złożonego?
  d. Jakim przekształceniom mogą ulegać liście?
 3. Przepisz powyższe pytania do zeszytu. Jako temat lekcji zapisz tytuł przeczytanego rozdziału.
 4. Napisz odpowiedź na jedno z powyższych pytań i prześlij je na mój adres (agakalwara@poczta.fm)
 5. Osoby chętne mogą wykonać doświadczenie z zeszytu ćwiczeń str. 73

Geografia 

 1. Przeczytaj z podręcznika rozdział „Krajobraz pustyni gorącej i pustyni lodowej” (str. 127 – 133).
 2. Naucz się odpowiadać na pytania:
  Gdzie położone są strefy: pustyń gorących i pustyń lodowych? Pokaż te strefy na mapie.
  b. Jakie są cechy charakterystyczne klimatu pustyni gorącej, a jakie pustyni lodowej?
  c. Jak wygląda krajobraz pustyni gorącej, a jak krajobraz pustyni lodowej?
  d. Jakie zwierzęta i rośliny żyją na pustyni gorącej, a jakie na pustyni lodowej?
  e. Jakie ludy zamieszkują strefy obu pustyń? Z czego żyją ci ludzie?
 3. Przepisz powyższe pytania do zeszytu. Jako temat lekcji zapisz tytuł przeczytanego rozdziału.
 4. Napisz odpowiedź na jedno z powyższych pytań i prześlij je na mój adres (agakalwara@poczta.fm)

Język polski

1.Przeczytaj lekturę „Czarne stopy” Seweryna Szmaglewska.

2.Pamiętaj o zapowiedzianym sprawdzianie „Mity greckie”.

3.Na podstawie  tekstu „Knyps z Czubkiem”-str.248,wykonaj pisemnie zadania 1,2,3,4-str.252-podr.

4.Wykonaj zadania: 1,2,3,4, str. 201.Podręcznik

Historia

 1. Zapoznaj się z tematem „Sztuka średniowiecza”. Następnie w zeszycie sporządź notatkę, dokonując charakterystyki stylu romańskiego i gotyckiego.
 2. Powtórz i utrwal wiadomości z rozdziału V: Społeczeństwo średniowiecza.
 3. W zeszycie rozwiąż test (podręcznik str. 158.) oraz ćwiczenie 5 ( podręcznik str. 139.)

MATEMATYKA

Dział IV. Ułamki dziesiętne, podręcznik str. 8-44

Powtórzyć:  dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie ułamków zwykłych

Klasa VI

Język polski 

 • Wykonaj zadania ze strony 210 podręcznika z kategorii „Po przeczytaniu lektury”.
 • Odpowiedzi zapisz w zeszycie. Zadania zostaną ocenione.
 • Naucz się opowiadać wybrany fragment z powieści „Hobbit, czyli tam i z powrotem”.

  Język angielski

  Jak będziemy żyli w przyszłości? – czytanie tekstu, odpowiedzi na pytania, ćwiczenia s. 60 – 61.

  opis dotyczący naszego życiaw przyszłości: podręcznik s. 81.

  powtórzenie i utrwalenie wiadomości z rozdziału podręcznik s. 82 – 83, ćwiczenia s. 62 – 63.

Geografia 

 1. Przeczytaj z podręcznika rozdział „Energetyka w Europie” (str. 114 – 119).
 2. Naucz się odpowiadać na pytania:
  Jak dzielimy źródła energii?
  b. Jakie znamy rodzaje elektrowni?
  c. Od czego zależy lokalizacja elektrowni?
  d. Jakie są wady, a jakie zalety korzystania z poszczególnych rodzajów elektrowni?
  e. Jak wygląda struktura produkcji energii elektrycznej w Unii Europejskiej?
  f. Jak wygląda przyszłość energetyki w Europie? Z których typów elektrowni będziemy korzystać w przyszłości i dlaczego?
 3. Przepisz powyższe pytania do zeszytu. Jako temat lekcji zapisz tytuł przeczytanego rozdziału.
 4. Napisz odpowiedź na jedno z powyższych pytań i prześlij je na mój adres (agakalwara@poczta.fm)

Historia

 1. Zapoznaj się z tematem „Stany Zjednoczone Ameryki”. Następnie w zeszycie rozwiń punkty:
 2. a) Kolonie brytyjskie w Ameryce Północnej.
 3. b) Wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych
 4. c) Polacy w walce o niepodległość Stanów Zjednoczonych
 5. d) Powstanie nowego państwa
 6. Powtórz i utrwal wiadomości z rozdziału IV: Od absolutyzmu do republiki.
 7. W zeszycie przedmiotowym wykonaj podsumowanie (podręcznik str. 150.) i ćwiczenie 5 ( podręcznik str. 126.)

MATEMATYKA

Powtórzyć:

– działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych,

– pola figur płaskich

Biologia:

Przeczytać w podręczniku podsumowanie rozdziału III: „Stawonogi i mięczaki” str. 77-78,

Rozwiązać test z podręcznika: Wiesz czy nie wiesz?, odpowiedzi zapisywać w zeszycie pod tematem: „Podsumowanie wiadomości z rozdziału „Stawonogi i mięczaki”.

Rozwiązać zadania w zeszycie ćwiczeń str. 65-68.

Klasa VII

Język angielski

powtórzenie i utrwalenie wiadomości z rozdziału podręcznik s. 88, ćwiczenia s. 66 – 67.

ćwiczenia s. 106 film dostępny na docwiczenia.pl

na platwormie  epodreczniki.pl są dostępne ćwiczenia z różnych przedmiotów, niektóre są dostępne w języku polskim i angielskim (wystarczy wybrać opcję „po angielsku”), polecam!!!

Język polski

 1. Napisz prace domowe na podane tematy:
 2. Napisz opowiadanie o spotkaniu Świtezianki z bohaterką innego, w czasie którego nimfa z ballady Adama Mickiewicza przedstawi najtrudniejszą decyzję w swoim życiu. W wypracowaniu wykaż, że dobrze znasz obie postacie. Twoja praca powinna liczyć 200 słów.
 3. Kto znalazł przyjaciela, znalazł skarb. Napisz rozprawkę, w której rozważysz, na czym polega przyjaźń między wybranymi przez Ciebie bohaterami literackimi. Odwołaj się do wybranej lektury obowiązkowej i do innego tekstu literackiego. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 200 słów.
 4. Napisz przemówienie, w którym zachęcisz rówieśników do czytania książek. Odwołaj się do wybranej lektury obowiązkowej i do innego tekstu literackiego. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 200 słów.
 5. Przeczytaj teksty i wykonaj w zeszycie zadania z podręcznika:
 6. a) str. 243 – 244 zad. od 1 do 14
 7. b) str. 297 – 298, zad. od 1 do 13
 8. c) str. 331 – 332, zad. od 1 do 14
 9. Powtórz zagadnienia literackie i językowe od strony 333 do 346 (z tego będzie sprawdzian wiadomości)

  Biologia 

  1. Przeczytaj z podręcznika rozdział „Budowa i funkcjonowanie układu hormonalnego” (str. 165 – 169).
  2. Naucz się odpowiadać na pytania:
   Jakie rodzaje gruczołów występują w ludzkim ciele?
   b. Jakie narządy budują układ hormonalny?
   c. Co to są hormony?
   d. Jakie hormony są wytwarzane w naszym organizmie i za co one odpowiadają?
   e. Na czym polega swoistość działania hormonów?
   f. Na czym polega antagonistyczne działanie hormonów? Wyjaśnij na przykładzie insuliny i glukagonu.
   g. W jaki sposób organizm reguluje wydzielanie hormonów?
  3. Przepisz powyższe pytania do zeszytu. Jako temat lekcji zapisz tytuł przeczytanego rozdziału.
  4. Napisz odpowiedź na jedno z powyższych pytań i prześlij je na mój adres (agakalwara@poczta.fm)

   

  Geografia 

  Obejrzyj w internecie film popularnonaukowy „HOME. Ziemia S.O.S” (dostępny na yt). Napisz swoje refleksje po obejrzeniu filmu i prześlij je na mój adres (agakalwara@poczta.fm). Twoja praca powinna się składać przynajmniej z 15 zdań.

  Historia

  1. Powtórz i utrwal wiadomości z rozdziału IV: Ziemie polskie po Wiośnie Ludów.
  2. W zeszycie odpowiedz na pytania zamieszczone w podręczniku na str. 154.

WOS

 1. Powtórz i utrwal wiadomości z rozdziału „Prawo i prawa człowieka”.
 2. W zeszycie przedmiotowym rozwiąż podsumowanie – test (podręcznik str. 63)
 3. Wykonaj ćwiczenie 3 ( podręcznik str.56)

MATEMATYKA

Dział V. Równania, podręcznik str.  220-255

Chemia:

Utrwalić lekcje dotyczące wiązań chemicznych i ich rodzajów.

Rozwiązać zadania z podręcznika w zeszycie przedmiotowym:

Str. 120 zad. 1,2,3

Str. 129 zad. 1,2,3

Str. 126 zad. 1,2,4,7.

Utrwalić i zapisać do zeszytu wszystkie pojęcia z lekcji „ Znaczenie wartościowości pierwiastków chemicznych przy ustalaniu wzorów i nazw związków chemicznych”. Podręcznik str. 130-136.

FIZYKA 

Przypomnij sobie wiadomości o siłach według zagadnień  ( I semestr tematy:  5, 6 podręcznik)

Siła jako miara oddziaływań , jednostka siły , siłomierz, siła jako wielkość wektorowa, cechy siły, siła równoważąca, siła wypadkowa, wypadkowa sił działających wzdłuż jednej prostej.

Wykonaj zadanie: docwiczenia.pl  KOD: F7XWZW i odeślij je na adres: agajedynak1@poczta.onet.pldo 20 marca 2020 r.

Klasa VIII

Język angielski

– ćwiczenia strony 84, 85

– e-mail strona 85 (ćwiczenia)

– próbny egzamin ósmoklasisty: ćwiczenia strony: 86, 87, 88, 89

– bardzo proszę powtórzyć czasy gramatyczne: Past Simple, Past Continuous, Present Perfect 

Wierzbna

klasa 1 Podręcznik +ćwiczenia Lessons 33, 34, 35

ćwiczymy opis W co jesteśmy ubrani?

pytamy o cenę How much is/are ………?

odpowiadamy na to pytanie It is………., They are ……………..

utrwalamy wiadomości z rozdziału 7 (unit 7)

klasa 2 Podręcznik +ćwiczenia Lessons 26, 27

ćwiczymy liczebniki 1 – 20,

poznajemy liczbę mnogą niektórych rzeczowników,

poznajemy nazwy kierunków (up, down, straight on, turn left, turn right, stop).

klasa 3 Podręcznik +ćwiczenia Lessons 24, 25

opisywanie cech charakteru osób (przymiotniki: honest, clever, smart, hard working, kind, funny, wonderful).

powtótrzenie i utrwalenie wiadomości z rozdziału 5 (Unit 5)

Język polski

 1. Napisz prace domowe na podane tematy:
 2. Napisz przemówienie, w którym przekonasz rówieśników, że warto znaleźć w sobie siłę, by mierzyć się z trudnościami. Odwołaj się do wybranej lektury obowiązkowej
  i do innego tekstu literackiego. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 200 słów.
 3. Napisz opowiadanie o spotkaniu Świtezianki z bohaterką innego utworu literackiego, w czasie którego nimfa z ballady Adama Mickiewicza przedstawi najtrudniejszą decyzję w swoim życiu. W wypracowaniu wykaż, że dobrze znasz obie postacie. Twoja praca powinna liczyć 200 słów.
 4. Zgoda buduje, niezgoda rujnuje. Napisz rozprawkę, w której rozważysz, czy warto żyć w zgodzie z otoczeniem. Odwołaj się do ZEMSTYAleksandra Fredry i do innego tekstu literackiego. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 200 słów.
 5. Napisz recenzję spektaklu lalkowego przygotowanego na podstawie II części Dziadów Mickiewicza. W swojej wypowiedzi wykorzystaj znajomość lektury. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 200 słów.
 6. Przeczytaj teksty i wykonaj w zeszycie zadania z podręcznika:
 7. a) str. 219 – 220, zad. od 1 do 11
 8. b) str. 261 – 262, zad. od 1 do 10
 9. c) str. 301 – 302, zad. od 1 do 8
 10. Powtórz zagadnienia literackie i językowe od strony 333 do 317 (z tego będzie sprawdzian wiadomości)

Biologia 

 • Przeczytaj z podręcznika rozdział „Czym jest ekosystem?” (str. 116 – 120).
 • Naucz się odpowiadać na pytania:
  Co to jest ekosystem? Z jakich elementów się składa?
  b. Jakie znamy rodzaje ekosystemów?
  c. Na czym polega zjawisko sukcesji ekologicznej pierwotnej i wtórnej?
  d. Jak ludzie wykorzystują ekosystemy?
 • Przepisz powyższe pytania do zeszytu. Jako temat lekcji zapisz tytuł przeczytanego rozdziału.
 • Napisz odpowiedź na jedno z powyższych pytań i prześlij je na mój adres (agakalwara@poczta.fm)

  Geografia 

  1. Przeczytaj z podręcznika rozdział „Ludność i gospodarka Australii” (str. 162 – 165).
  2. Naucz się odpowiadać na pytania:
   Ile wynosi liczba ludności Australii? (porównaj z Polską).
   b. Które regiony są najgęściej a które najsłabiej zaludnione (nazwij je i wskaż na mapie) i jakie są tego przyczyny?
   c. Jak nazywają się rdzenni mieszkańcy Australii, ilu ich jest, z czego się utrzymują i czym charakteryzuje się ich kultura?
   d. Skąd w Australii wzięli się Europejczycy?
   e. Dlaczego Australia jest atrakcyjna dla imigrantów?
   f. Scharakteryzuj rolnictwo Australii (jaką część terytorium stanowią użytki rolne, gdzie warunki dla jego rozwoju są korzystne a gdzie nie, jakie zwierzęta się hoduje, jakie rośliny się uprawia).
  3. Scharakteryzuj przemysł Australii (na podstawie mapy wskaż surowce mineralne występujące w Australii, wymień które gałęzie przemysłu są najlepiej rozwinięte i wyjaśnij dlaczego mogły się one rozwinąć, wyjaśnij jakie znaczenie mają te gałęzie przemysłu dla rozwoju kraju)
  4. Wyjaśnij jakie znaczenie dla gospodarki Australii ma sektor usług (ile procent PKB pochodzi z usług, które usługi mają największe znaczenie, czy bezrobocie jest duże i dlaczego tak jest, jakie są perspektywy gospodarcze Australii na przyszłość).
  5. Przepisz powyższe pytania do zeszytu. Jako temat lekcji zapisz tytuł przeczytanego rozdziału.
  6. Napisz odpowiedź na jedno z powyższych pytań i prześlij je na mój adres (agakalwara@poczta.fm

  Historia

  1. Powtórz i utrwal wiadomości z rozdziału IV: Polska po II wojnie światowej.
  2. Zapoznaj się z tematem „Polska w latach 70. XX wieku”. Następnie odpowiedz na pytania ( w zeszycie) :
  3. a) Scharakteryzuj politykę gospodarczą ekipy E. Gierka
  4. b) Wyjaśnij na czym polegała „propaganda sukcesu” lat 70.
  5. c) Przedstaw zmiany w Konstytucji PRL wprowadzone za rządów E. Gierka

   

  MATEMATYKA

  Przykładowy arkusz (TestVIIIMatematyka)

  Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty z matematyki.

  Uczniów obowiązuje codzienna i systematyczna praca w oparciu o zagadnienia  i materiały podane podczas lekcji matematyki dnia 11 marca (na czas zawieszenia zajęć). Mianowicie:

  – repetytorium„Teraz egzamin ósmoklasisty. Matematyka” – teoria w całości, zadania  i arkusze egzaminacyjne,

  – strona internetowa „Szalone liczby”, znajduje się tam 8 przykładowych arkuszy egzaminu ósmoklasisty oraz zbiór zadań- powtórzenie również z rozwiązaniami i wyjaśnieniami krok po kroku.

  Nauka podczas zawieszenia zajęć w szkołach- materiały zalecane dla ósmoklasistów przez MEN

  Linki do materiałów egzaminu ósmoklasisty:

  1. https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/informatory/
  2. https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/
  3. dodatkowe zestawy zadań (na stronach OKE): np.
  4. a) https://www.oke.gda.pl/index.php?page=materia%C5%82y-%C4%87wiczeniowe
  5. b) http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=2019010312000373&o-e#o-egzaminie
  6. c) http://oke.waw.pl/artykuly/podglad.php?id_artykulu=3228
  7. https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/arkusze/2019-2

   

  Uczniów obowiązuje codzienna i systematyczna praca na czas zawieszenia zajęć.

  FIZYKA 

  Utrwalamy wiadomości o fali elektromagnetycznej.

  Wskazujemy podobieństwa i różnice między falą mechaniczną i elektromagnetyczną,  wymieniamy rodzaje fal elektromagnetycznych,  potrafimy powiedzieć gdzie znalazły zastosowanie.

  Wykonaj zadanie: docwiczenia.pl  KOD: F89W4L i odeślij je na adres: agajedynak1@poczta.onet.pldo 20 marca 2020 r.

  DLA DOCIEKLIWYCH

  Wyszukaj w dostępnych źródłach informacje na temat tego, jaki rodzaj fal elektromagnetycznych wykorzystuje się w medycynie do:

  1. diagnostyki nowotworowej
  2. wykonywania tomografii komputerowej
  3. leczenia chorób skóry i sterylizacji narzędzi chirurgicznych.

  Informatyka

 • https://epodreczniki.pl/ksztalcenie-ogolne/szkola-podstawowa/informatyka
 • https://dlaucznia.migra.pl

W-F

Ćwiczenia w domu (sprawdź)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content