„Ślubuję być dobrym Polakiem, uczniem oraz kolegą,  dbać o dobre imię klasy i szkoły, uczyć się jak kochać Ojczyznę. Swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom” –  tak ślubowali uczniowie klasy pierwszej Filialnej Szkoły Podstawowej w Ożańsku, 19 października 2022r.

19 października w Filialnej Szkole Podstawowej w Ożańsku odbyło się Pasowanie na Ucznia. Uroczystość swą obecnością uświetnili zaproszeni goście: Wójt Gminy Pawłosiów Pan Mariusz Reń, Sekretarz Gminy Pani Joanna Tomaszewska, Pani Dyrektor Ewa Hałajko, Wicedyrektor Pan Marek Jędrzejec, Ksiądz Proboszcz Wiesław Dziwik oraz Rodzice pierwszoklasistów. Uroczystość rozpoczęła się występem artystycznym, podczas którego dzieci z pierwszej klasy zaprezentowały swoje umiejętności wokalne oraz recytatorskie. Udowodniły, że zasługują na miano uczniów klasy 1 starszym kolegom, którzy przeprowadzali egzamin na pierwszaka. Następnie pierwszoklasiści złożyli ślubowanie, po którym Pani Dyrektor dokonała aktu pasowania dzieci na uczniów szkoły. Pierwszaki już od tej pory oficjalnie zostały przyjęte do grona społeczności szkolnej. Każdy z uczniów otrzymał  Dyplom Pasowania na Ucznia, pierwszą w życiu legitymację szkolną oraz kuferek ze słodkościami, ufundowany przez Rodziców. Nasi goście: Pani Dyrektor, Pan Wójt oraz Ksiądz Proboszcz skierowali do dzieci oraz do Rodziców wiele ciepłych słów z życzeniami wielu radości w szkole oraz samych sukcesów w dalszej edukacji. Pierwszoklasiści zostali również obdarowani pamiątkowymi upominkami przez Pana Wójta, Panią Dyrektor i Księdza Proboszcza.

O kolegach z pierwszej klasy pamiętała cała społeczność szkolna, która również złożyła gratulacje i przekazała upominki nowym uczniom. Za piękne upominki klasa pierwsza składa serdeczne podziękowania.

Na zakończenie uroczystości zrobiono pamiątkowe zdjęcia, a Rodzice pierwszoklasistów przygotowali poczęstunek. 

Drodzy uczniowie klasy pierwszej, życzę Wam wspaniałych wyników w nauce, wzorowego zachowania oraz tego by ten dzień  na długo został w Waszej  Pamięci.         

                                                                                                  Justyna Podolak

Skip to content