Wielu osobom nadal niesłusznie wydaje się, że dostęp do mediów i Internetu jest w stanie zaspokoić wszystkie dziecięce potrzeby. A to właśnie  głośne czytanie z dzieckiem jest najpiękniejszym czasem, jaki możemy zaoferować najmłodszym. Tych chwil nie zastąpi żadna inna atrakcja. Wystarczy kilkanaście minut dziennie spędzonych wspólnie nad lekturą. Podczas czytania dziecku zaspokajamy jego emocjonalne potrzeby. Jesteśmy blisko, więc zacieśniamy łączącą nas więź. Czytając dziecku, wyrażamy swoją miłość i zainteresowanie. To właśnie i wiele innych korzyści wynikających ze wspólnego czytania z dzieckiem umieszczone zostało w  specjalnie przygotowanych  broszurach,  które podczas spotkania przekazane zostały rodzicom naszych uczniów . 

Ewa Raboł

Skip to content