Dnia 23 czerwca miało miejsce uroczyste pożegnanie szkoły przez ósmoklasistów. Na początku odbyło się przekazanie sztandaru klasie siódmej, następnie uczniowie klasy siódmej pożegnali swoich starszych kolegów i koleżanki. Ósmoklasiści przedstawili program artystyczny dziękując w nim za naukę, opiekę i wychowanie. Pamięcią wrócili do lat najmłodszych. Program pożegnalny  był pełen wzruszeń. Obecni byli ich rodzice, nauczyciele i cała społeczność szkolna. Słowa podziękowania i uznania za trud wychowania w imieniu rodziców klasy ósmej skierowała Pani Joanna Sebastyanka. Następnie Pani Dyrektor przekazała ósmoklasistom słowa wsparcia, podziękowania za wyniki w nauce, konkursach, zawodach i zachowaniu, doceniając ważną rolę rodziców w tych osiągnięciach.

Wszystkim absolwentom naszej szkoły życzymy udanych wakacji i spełnienia marzeń.

wychowawca klasy 8

Skip to content