W dniu 9 marca uczniowie klasy VI, VII i VIII uczestniczyli w spotkaniu profilaktycznym prowadzonym przez policjantów Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu: asp. Agnieszkę Stysiał oraz sierż. szt Mateusza Szynala.

 

Przewodnią myślą spotkania była odpowiedzialność karna nieletnich za ich zachowania i czyny w różnych miejscach, w tym również w szkole. Policjanci wskazywali na zachowania świadczące o demoralizacji młodego człowieka. Pouczali o odpowiedzialności karnej  m.in. za agresywne zachowania, kradzieże, za niszczenie mienia publicznego i społecznego, za wagary, a nawet za uporczywe przeszkadzanie w lekcjach i niesłuchanie rodziców. W trakcie spotkania policjanci omówili możliwe środki wychowawcze stosowane przez sąd oraz uświadomili uczniom, że błędy popełniane w wieku młodzieńczym mogą mieć swoje odbicie w dorosłym życiu. 

 

            W czasie spotkania poruszony został również temat cyberzagrożeń i cyberprzemocy.    Policjanci mówili o zagrożeniach wirtualnego świata i niebezpiecznych sytuacjach na jakie uczniowie mogą być narażeni. Wyjaśnili czym charakteryzuje się przemoc w Internecie i jak dbać o bezpieczeństwo w sieci. Uczniowie dowiedzieli się, że stosowanie cyberprzemocy czy udostępnianie wizerunku innej osoby bez jej zgody niesie za sobą konsekwencje prawne. Mundurowi uświadamiali uczniów, że poprzez zachowanie takie jak: wyśmiewanie, zastraszanie, wyzywanie, poniżanie, udostępnianie zdjęć lub kompromitujących nagrań, można doprowadzić do tragedii. Sytuacje takie mogą bardzo negatywnie odbić się na psychice młodego człowieka, który jest atakowany lub widnieje na nagraniach. Policjanci przestrzegali także przed zagrożeniem w sieci wiążącym się z zawieraniem nowych znajomości. Uczniom zwrócono również uwagę, że ich anonimowość w sieci jest tylko pozorna, a każde użycie komputera zostawia ślady.

 

Przy okazji spotkania policjanci omówili także tematykę zagrożeń i konsekwencji jakie niesie ze sobą alkohol, narkotyki i dopalacze. Funkcjonariusze podkreślali, że środki odurzające i substancje psychotropowe powodują nie tylko uzależnienie, choroby psychiczne i inne problemy zdrowotne, ale wywołują często nieprzewidziane sytuacje, które niejednokrotnie komplikują życie i prowadzą młode osoby do kolizji z prawem. Uczestnicy spotkania obejrzeli krótkie tematyczne filmiki.

           

Na zakończenie funkcjonariusze policji jeszcze raz, w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie uczniów, podkreślili jak ważne jest przestrzeganie prawa i stosowanie się do obowiązujących norm i zasad.

To było bardzo pouczające spotkanie.

Monika Buk

 

Skip to content