26 września nasze przedszkolaki oraz uczniowie klas I-III zaopatrzeni w worki i jednorazowe rękawiczki po raz kolejny uczestniczyli w akcji ekologicznej. Rozpoczęto ją pogadanką na temat bezpieczeństwa oraz głównych celów akcji jaką jest „Sprzątanie Świata”. Dzieci sprzątały teren wokół szkoły oraz najbliższą okolicę.

 Dzięki pięknej, słonecznej pogodzie akcja przebiegła szybko i sprawnie, a efekty pracy uczniów były zadowalające. Czynny udział w tym przedsięwzięciu dał uczniom do zrozumienia, że należy dbać o swoje środowisko oraz czystość otoczenia. Wychowawcy dziękują wszystkim dzieciom za zaangażowanie. 

Skip to content