Bóg, Honor, Ojczyzna – Oni, często bezimienni Bohaterowie spoczywający poza granicami swojej Ojczyzny doskonale znali wartość tych słów, za nie oddali życie.  Jak możemy się odwdzięczyć za takie poświęcenie?  Budujmy wrażliwość społeczną, wzmacniajmy  poczucie tożsamości narodowej i krzewmy  postawy patriotyczne. Społeczność naszej szkoły od kilku już lat uczestniczy w zbiórce zniczy, które 1 listopada znajdują swoje miejsca na kresowych mogiłach. Ocalmy od zapomnienia to, co dla Orląt Lwowskich  warte było życie. Serdecznie dziękujemy za każde podarowane „ Światełko pamięci”. 

Ewa  Raboł 

Skip to content