W poniedziałek 9 października obchodziliśmy w przedszkolu Dzień Poczty Polskiej, jak również Dzień Listonosza. Z tej okazji przedszkolaki uczestniczyły w zajęciach, które przybliżyły im pracę poczty i listonosza. Przedszkolaki rozwiązywały rebusy, słuchały piosenek i wierszy o listonoszu oraz wcielały się w rolę listonosza podczas opowieści ruchowej.

Skip to content