„Szczyt i upadek dynastii Jagiellonów w Europie” to temat, który został zrealizowany w klasie VI w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016- 2020. Uczniowie w ramach projektu wykonali samodzielnie prezentacje multimedialne, które pod koniec listopada zostały zaprezentowane na lekcjach historii. Od samego początku z wielkim zapałem przystąpili do ciężkiej pracy, zaczynając od gromadzenia niezbędnych źródeł. W tym celu byli zobowiązanym przeprowadzić szeroko zakrojoną kwerendę po okolicznych bibliotekach m. in. w szkolnej, która w ramach powyższego programu została doposażona o nowe opracowania historyczne. Następnie musieli dokonać selekcji najważniejszych informacji z okresu rządów poszczególnych władców. Poziom zainteresowania był bardzo wysoki i przerósł wszelkie oczekiwania. Świadczył o tym fakt, że w niektórych pracach znalazły się ciekawe wzmianki z życia prywatnego panujących, których ciężko szukać w ogólnie dostępnych podręcznikach. Ważnym aspektem owego projektu – o czym należy wspomnieć – było to, że temat został dobrany w taki sposób, aby nawiązywał do podstawy programowej w kl. VI., będąc jednocześnie dla dzieci pewnego rodzaju powtórzeniem wiadomości.   

Dawid Warański

Skip to content