Nasi uczniowie w tym roku szkolnym w dalszym ciągu chętnie uczęszczają na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne – warsztaty plastyczno-techniczne. Zajęcia rozwijają osobowość i twórcze zdolności uczniów, uczą obserwacji, kształtują umiejętność odbioru dzieła sztuki, rozbudzają dziecięcą wrażliwość estetyczną i kreatywność. Na ostatnich warsztatach uczniowie wykonali jesienne prace – przepiękne jeże.

N. Bednarz

Skip to content