Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w warsztatach, które dotyczyły zagadnień z zakresu profilaktyki agresji i przemocy, mobbingu rówieśniczego i cyberzagrożeń. Warsztaty były prowadzone poprzez zastosowanie różnych metod pracy, a w szczególności burzy mózgów, gier i zabaw profilaktycznych, dyskusji, prac grupowych czy indywidualnych. Dzięki zastosowaniu aktywnych metod pracy, uczniowie mieli możliwość rozwijania umiejętności radzenia sobie z zagrożeniami współczesnego świata, jak też uczenia się odpowiedniego korzystania z mediów, aby stały się one pomocnym źródłem w nauce, rozwoju i rozrywce. Jednocześnie warsztaty miały na celu kształtowanie umiejętności myślenia krytycznego, perspektywicznego oraz konstruktywnego rozwiązywania konfliktów. Służyły również budowaniu pozytywnego obrazu JA, a więc wyrażaniu własnych potrzeb i uczuć, z równoczesnym szanowaniem drugiego człowieka.
Warsztaty zostały przeprowadzone przez Panią Marlenę Filipską trenerkę młodzieży z Instytutu Rozwoju i Edukacji PROGRES. Serdecznie dziękujemy za przeprowadzenie zajęć wśród uczniów klas młodszych oraz starszych.
Skip to content